podzial konstrukcji

PODZIAŁ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Bloki mieszkalne Konstrukcje budowlane można klasyfikować w różny sposób. Popularnym i prostym kryterium podziału tych konstrukcji jest rodzaj materiału, z którego je wykonano. Rozróżnia się konstrukcje betonowe, żelbetowe, stalowe, aluminiowe, drewniane i murowe (np.: z cegły, kamienia, bloków i pustaków betonowych lub ceramicznych) oraz konstrukcje mieszane. Konstrukcje budowlane wykonuje się nie tylko z jednolitego materiału, takiego jak: beton, cegła, drewno lub stal, ale także z materiałów złożonych, np.: z żelbetu, zbrojonej ceramiki, siatkobetonu, kablobetonu. Rozróżnia się także konstrukcje zespolone, np. stalowo-betonowe i ceramiczno-betonowe. Do budownictwa są też wprowadzane tworzywa sztuczne, ale ich zastosowanie w konstrukcjach jest jeszcze niewielkie.
Charakter pracy statycznej jest podstawą podziału konstrukcji na:
• prętowe płaskie i przestrzenne (belki, ramy, kratownice, ruszty, haki, konstrukcje szkieletowe),
• płytowe i tarczowe (stropy, fundamenty, zbiorniki, zasobniki),
• powłokowe (kopuły, silosy, kominy, chłodnie kominowe, dĹşwigary powłokowe mostĂłw i dĹşwignic),
• cięgnowe (dachy o duĹźych rozpiętościach, mosty i kładki wiszące bądĹş podwieszone).

Pewną grupą już wymienionych rodzajów konstrukcji są konstrukcje sprężone (betonowe, stalowe i inne). Ich istotą jest najczęściej wprowadzenie, w całej konstrukcji lub w jej części, naprężeń wstępnych o znaku przeciwnym w stosunku do znaku naprężeń powodowanych obciążeniem zewnętrznym.
Konstrukcja mostu
W odniesieniu do konstrukcji betonowych są używane następujące określenia:
• konstrukcje monolityczne - betonowane na miejscu budowy,
• konstrukcje prefabrykowane - wykonywane w wytwĂłrni i montowane na budowie,
• konstrukcje monolityczno-prefabrykowane.

Przy uwzględnieniu kryteriów technologicznych można rozróżnić budownictwo tradycyjne oraz uprzemysłowione. Konstrukcje w budownictwie tradycyjnym składają się na ogół z elementów o małych wymiarach. Konstrukcje w budownictwie uprzemysłowionym cechuje stosowanie dużych i ciężkich elementów wykonywanych metodami przemysłowymi i mechanizacja wykonawstwa. Oprócz konstrukcji prostych i łatwych w wykonaniu istnieje wiele konstrukcji skomplikowanych, zwanych często inżynierskimi lub specjalnymi, do których zalicza się:
• w budownictwie komunikacyjnym - tunele, mosty, wiadukty,
• w budownictwie przemysłowym - estakady, kominy, chłodnie kominowe i wentylatorowe, silosy, zbiorniki, zasobniki, piece hutnicze, wieĹźe wydobywcze, galerie przenośnikĂłw taśmowych, mosty przeładunkowe, obudowy reaktorĂłw jądrowych,
• w budownictwie komunalnym - oczyszczalnie i przepompownie ściekĂłw, ujęcia wody, wieĹźe ciśnień, podziemne i nadziemne przejścia dla pieszych (kładki),
• w budownictwie hydrotechnicznym - zamknięcia i zapory wodne, jazy, nabrzeĹźa portowe,
• wieĹźe i maszty radiowe oraz telewizyjne, słupy przesyłowych linii elektroenergetycznych, podpory kolejek linowych, konstrukcje radioteleskopĂłw, konstrukcje platform wiertniczych.

Oferta firmy

Zobacz pe?n? ofert?

Dane kontaktowe

PPU KOM Andrzej Krupa
ul.Wiejska 21 59-222 Rzeszotary
NIP 6911045217
tel 076/8628460 kom 603546860
fax 076/8570022

Jak dojecha? ?

kratownice, dzwigary, wiazary, stalowe, konstrukcje, dachowe, hale, wiaty, piaskowanie