STALOWE, JEDNOSPADOWE DŹWIGARY KRATOWE

Dźwigary przeznaczone są dla bezświetlikowych dachów o spadku 10%, ocieplonych i nieocieplonych budynków zamkniętych i otwartych. Rozstaw dźwigarów: 3,0m. Dźwigary zaprojektowano dla bezpłatwiowego pokrycia żelbetowymi płytami korytkowymi zamkniętymi DKZ-300, opartymi bezpośrednio na pasie górnym dźwigara. Możliwe jest również zastosowanie pokrycia z blachy fałdowej na płatwiach stalowych lub drewnianych, usytuowanych na węzłach pasa górnego. W tym przypadku należy zaprojektować płatwie, łączniki dla ich zamocowania oraz stężenia. Dźwigary mogą być zastowane dla dachów wielonawowych, po odpowiednim zaprojektowaniu węzłów podporowych przystosowanych do oparcia na słupach lub ścianach hal wielonawowych.

Nr schem L[m] a[m] b[m] c[m] H[m] h[m] h1[m] h2[m] masa [kg] Obciążenia obliczeniowe stałe
pasa górnego [kN/m]   pasa dolnego [kN/m] skupione [kN]
4 9,0 1,575 1,425 6,0 1,496 0,75 0,596 0,9 420 7,8 13,5 0,75 6,0
5 12,0 1,9 1,7 8,4 2,015 1,0 0,815 1,2 560 7,8 13,5 0,75 6,0

W obliczeniach statycznych dźwigarów przyjęto następujące rodzaje obciążeń: